EBI 6/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na nową kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Marek Wasilewski – Członka Rady Nadzorczej; 2. Paulina Żelazowska – Członka Rady Nadzorczej; 3. Jarosław Andrzej Palejko […]

EBI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

ESPI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu z dnia 31 grudnia 2020 roku nr ESPI 21/2022, informuje o ustaleniu daty premiery gry Car Mechanic Simulator Racing na platformy iOS i Android, dostępnej w AppStore i Google Play na dzień 27 czerwca 2022 roku. Gra będzie dostępna w wersji mobilnej. […]