Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

EBI 6/2022

Temat:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na nową kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. Marek Wasilewski – Członka Rady Nadzorczej;
2. Paulina Żelazowska – Członka Rady Nadzorczej;
3. Jarosław Andrzej Palejko – Członka Rady Nadzorczej;
4. Tomasz Jakub Wojtaszek – Członka Rady Nadzorczej;
5. Kamila Szwarc-Skudlarska – Członek Rady Nadzorczej.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej, spełniające wymagania określone w § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1.
Życiorys zawodowy Pana Marka Wasilewskiego
2.
Życiorys zawodowy Pani Pauliny Żelazowskiej
3.
Życiorys zawodowy Pana Jarosława Andrzeja Palejko
4.
Życiorys zawodowy Pana Tomasza Jakuba Wojtaszek
5.
Życiorys zawodowy Pani Kamili Szwarc- Skudlarskiej

Poprzednie raporty