Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 22 czerwca 2023 roku

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

ZAŁĄCZNIKI:

1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.
Projekty uchwał na ZWZ
3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania
4.
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów