Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 12/2021

Temat:

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Poprzednie raporty