Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 18/2020

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent) w załączeniu
przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku:
1. Piotr Wątrucki: liczba głosów przysługujących na NWZ – 2.450.000, udział w głosach na NWZ
– 23,14 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 12,23 proc.;
2. Jakub Traczyk: liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.000.000, udział w głosach na NWZ
– 9,44 proc, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,99 proc.;
3. Play Way S.A.: liczba głosów przysługujących na NWZ – 5.440.000 udział w głosach na NWZ
– 51,38 proc, udział w ogólnej liczbie głosów – 27,15 proc.;
4. MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy wraz z subfunduszami: liczba
głosów przysługujących na NWZ – 577.721, udział w głosach na NWZ 5,46 proc, udział w
ogólnej liczbie głosów – 2,88 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – NWZ lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty