Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 13/2019

Temat:

Szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w związku z powzięciem
informacji o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres I kwartału 2019 r. tj. od 1.01.2019 r.
do 31.03.2019 r., niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe dane finansowe za I
kwartał 2019 roku.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta, szacunki wybranych danych finansowych Spółki za I
kwartał 2019 r. przedstawiają się następująco:
– Przychody 1,12 mln zł;
– Zysk brutto 0,33 mln zł;
– Zysk netto 0,29 mln zł.
Zarząd Spółki zaznacza, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy i mogą ulec
zmianie.
Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Emitenta za informację spełniającą przesłanki
wynikające z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), a podanie do
wiadomości publicznej powyżej informacji w ocenie Zarządu wynika z faktu, iż wynik finansowy za I
kwartał 2019 znacząco różni się od porównawczego wyniku za I kwartał 2018 roku tj. I kwartale 2018
roku Emitent wygenerował stratę netto w kwocie 0,09 mln zł, natomiast w I kwartale 2019 roku
Emitent odnotował zysk netto w kwocie 0,29 mln zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty