EBI 08/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2022 r.