Kamila Szwarc – Skudlarska

Certyfikowanym Doradcą na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym.

W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki współpracowała m.in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, w tym w szczególności spółek publicznych.