Jarosław Palejko

Ukończył w 2007 roku studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2010 z sukcesem ukończył egzaminy na licencjonowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst) organizowane przez CFA Institute z siedzibą w Charlottesville, Va, USA.

Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych i kapitałowych, jest specjalistą w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz finansów przedsiębiorstwa. W swojej karierze przeprowadził kilkadziesiąt transakcji pozyskania finansowania w formie emisji akcji (IPO/SPO), emisji obligacji oraz od inwestorów PE/VC.

Pracę zawodową rozpoczął w 2006 w firmie doradczej EY, gdzie pełnił funkcję członka zespołów projektowych odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych oraz due diligence podmiotów finansowych takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Następnie, od 2008 roku pracował w firmie doradczej PwC w zespołach odpowiedzialnych za poświadczanie informacji finansowych w prospektach emisyjnych i innych dokumentach transakcyjnych. W latach 2012-2020 pracował w strukturach Domu Maklerskiego Vestor, gdzie jego rolą było prowadzenie projektów polegających na analizie finansowej i kredytowej, wycenie spółek, modelowaniu finansowym oraz organizacji finansowania. Obecnie jest wspólnikiem zarządzającym w firmie doradczej VesCapital, która zajmuje się doradztwem finansowym i transakcyjnym, wsparciem w pozyskiwaniu kapitału, analizami rynkowymi i relacjami inwestorskimi.