Walne zgromadzenie

Ogłoszenie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia ECC GAMES S.A. (dot. WZ dnia 25.04.2019)

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

ZAŁĄCZNIKI:

1.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2.
Projekty uchwał na NWZ
3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania
4.
Liczba akcji, liczba głosów
5.
Treść podjętych uchwał przez WZA w dniu 25.04.2019
6.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku