Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2019

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2019 rok

Komentarz zarządu:

W pierwszym kwartale 2019 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 1 116 tys. zł, co oznacza wzrost przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku o 176%. Wzrost przychodów związany jest w głównej mierze ze wzrostem przychodów ze sprzedaży produktów, które wyniosły w pierwszym kwartale 2019 roku 786 tys. zł, na co złożyły się dwa elementy.

Pierwszym z nich jest premiera gry CMS na konsole Nintendo Switch, która miała miejsce 15 lutego 2019 roku. W trakcie pierwszego weekendu sprzedaży gra pokryła koszty produkcji i rozpoczęła generowanie zysków. W rezultacie bardzo dobrych wyników sprzedaży, Zarząd zawarł umowę na podstawie której Spółka uzyskała licencję do wydania kolejnej wersji gry CMS 19 na konsole Nintendo Switch. Dodatkowo Zarząd planuje rozszerzyć dystrybucję gry na rynek japoński.

Drugim elementem jest dystrybucja gry na platformach AppStore i Google Play, która utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie i stanowi stabilne źródło przychodów. Do dnia dzisiejszego na wymienionych platformach gra została zainstalowana ponad 15 mln razy.

W 2019 roku Zarząd rozpoczął współpracę z Google w ramach Google for Startup Residency Program, który dedykowany jest spółkom z sektora game dev. W ramach współpracy Spółka otrzymała wsparcie w zakresie optymalizacji gier mobilnych oraz przygotowywania, testowania i analizowania kampanii marketingowych, które zostanie wykorzystane w grach będących w sprzedaży oraz w grach które są w fazie developmentu. W pierwszym kwartale 2019 roku prowadzone były prace nad przygotowaniem gry mobilnej Ultimate Fishing Simulator 19. Testy „soft-launch” gry rozpoczną się na wybranych rynkach w czerwcu 2019 roku. Jednocześnie prowadzone były prace nad przygotowaniem kolejnej gry Car Mechanic Simulator 19 na urządzenia mobilne.

Podobnie, jak w 2018 roku, w 2019 roku Spółka ponosi największe nakłady na przygotowanie gry DRIFT19, która jest na finalnym etapie produkcji. W dniach 11-12 maja rozpoczęły się pierwsze pokazy gry dla szerszej grupy odbiorców, które miały miejsce w Toruniu w trakcie trwania zawodów z serii Drift Open. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem i została przyjęta z dużym entuzjazmem przez fanów wyścigów driftingowych. Zarząd planuje kolejne pokazy gry w trakcie następnych zawodów z serii Drift Open.

12 lutego 2019 roku, akcje Spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku NewConnect. Kurs otwarcia pierwszego notowania wyniósł 2,85 zł, czyli wzrósł o ponad 300% w porównaniu do kursu odniesienia, który wynosił 0,70 zł.

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za I kwartał 2020 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za I kwartał 2019 rok

Poprzednie raporty