Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 9/2019

Temat:

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Paulinę
Żelazowską
Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki, wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika
nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości
właściwym raportem bieżącym EBI, w terminie późniejszym.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18 powołało dotychczasowego członka Rady
Nadzorczej Pana Macieja Antoniego Małysza do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty