Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 7/2021

Temat:

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku
Emitent powziął informację o rezygnacji Pana Przemysława Marmul z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Emitenta skuteczną z chwilą otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty