Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 7/2020

Temat:

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego EBI nr 6/2020 z dnia 9 marca 2020 roku dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj.
Pana Jarosława Palejko oraz Pana Przemysława Marmula wymagane zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika
nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Załącznik 2.

Poprzednie raporty