Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 6/2020

Temat:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu
9 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w wyniku których
doszło do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki o następujące osoby:
1. Jarosława Palejko – Członka Rady Nadzorczej,
2. Przemysława Marmula – Członka Rady Nadzorczej.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Spółki wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20)
Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną opublikowane w terminie
późniejszym, zgodnie z § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty