Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 6/2019

Temat:

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Mateusz Zawadzki złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 2018 rok.
Zgodnie z załączonym dokumentem rezygnacji, powodem rezygnacji Pana Mateusza Zawadzkiego jest brak czasu na łączenie obowiązków wynikających z faktu zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta z obowiązkami Prezesa Zarządu i prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej w Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Mateusz Zawadzki poinformował, iż z uwagi na ww. okoliczności nie est w stanie nadal pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Zarząd Emitenta, dziękuje Panu Mateuszowi Zawadzkiemu za wkład i zaangażowanie jaki wniósł
w rozwój i działalność Emitenta.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Rezygnacja z zasiadania w Radzie Nadzorczej – Mateusz Zawadzki

Poprzednie raporty