Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 4/2019

Temat:

Raport roczny za rok 2018

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej
wiadomości raport roczny Spółki za rok 2018.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.
Załącznik 4.

Poprzednie raporty