Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 3/2021

Temat:

Raport roczny Spółki za rok 2020

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu
do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne; § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.
Załącznik 4.

Poprzednie raporty