Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 3/2019

Temat:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości
harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
• raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
• raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
• raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
• raport okresowy roczny za 2018 r. – 21 marca 2019 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej
w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu
ASO

Podstawa prawna:

§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty