Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

Raport EBI 2/2022

Temat:

Raport roczny Spółki za rok 2021

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New-Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik nr 1
Raport Roczny za rok 2021
Załącznik nr 2
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Załącznik nr 3
Sprawozdanie z działalności za rok 2021
Załącznik nr 4
Sprawozdanie z badania za rok 2021

Poprzednie raporty