Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 2/2020

Temat:

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ECC Games Spółka Akcyjna

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2020 roku
członek Rady Nadzorczej – Pan Jakub Trzebiński złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji
Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty