Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 13/2019

Temat:

Powołanie członka Zarządu Spółki

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 września 2019 roku
Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana
Marcina Prusaczyka.
Życiorys zawodowy Członka Zarządu Spółki wymagany zgodnie z zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika
nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty