Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 12/2020

Temat:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje
treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 25 czerwca 2020 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu
porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono
sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty