Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 11/2019

Temat:

Uzupełnienie raportu w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta, niniejszym przekazuje życiorys nowo
powołanego Członka Rady Nadzorczej – Pani Pauliny Żelazowskiej, sporządzone zgodnie z § 10
pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty