Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 10/2020

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 25 czerwca 2020 r.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2020 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej
Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul.
Świętokrzyskiej nr 18.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu
na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 2.
Projekty uchwał na ZWZ
Załącznik 3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty