Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 10/2019

Temat:

Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A., niniejszym przekazuje raport okresowy obejmujący dane za I kwartał 2019
roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty