Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

Raport EBI 1/2022

Temat:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku.

Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

– raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty