Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 1/2021

Temat:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości
harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.
– raport roczny za 2020 r. – 22 marca 2021 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej
w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu
ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty