Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 1/2019

Temat:

Przydzielenie dostępu do systemu EBI

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu
28 stycznia 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie S.A. przydzieliła
Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).
W związku z powyższym Spółka w dniu dzisiejszym rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących
i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty