Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 8/2020

Temat:

Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego NISSAN

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu
dzisiejszym otrzymał informację od Wydawcy gry Drift21 – 505 Games S.p.A. („Wydawca”) o
uzyskaniu płatnej niewyłącznej licencji na wykorzystanie w grze Drift21, znaku towarowego
NISSAN, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą a Nissan Motor, Co Ltd, która wchodzi
w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej jak i graficznej ustalono
wynagrodzenie na zasadach rynkowych. Emitent z tytułu korzystania ze znaku towarowego
zobowiązany będzie do częściowego pokrycia opłaty licencyjnej z tytułu korzystania ze znaku
towarowego NISSAN uiszczanej bezpośrednio przez Wydawcę na rzecz Nissan Motor, Co Ltd.
Jest to kolejna licencja na wykorzystanie znaku towarowego producenta samochodów, pozyskana
do gry Drift21. W poprzednich komunikatach Zarząd Emitenta informował o pozyskaniu licencji
na korzystanie ze znaków towarowych: MAZDA, SUBARU i BMW. Celem podpisanej umowy jest
maksymalizacja realizmu gry i przychodów ze sprzedaży.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona
istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym
systemie obrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty