Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 6/2021

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 30 czerwca 2021 r.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym
informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku,
na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka
Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18.

Podstawa prawna:

Inne regulacje

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 2.
Projekty uchwał na ZWZ
Załącznik 3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty