Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 6/2019

Temat:

Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Emitent powziął informację od Piotra Wątruckiego pełniącego funkcję Prezesa
Zarządu Emitenta, o dokonanej transakcji zbycia akcji Emitenta

Podstawa prawna:

Art. 19 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Poprzednie raporty