Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 5/2019

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 25 kwietnia 2019 roku.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 kwietnia 2019 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi
Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 2.
Projekty uchwał na ZWZ
Załącznik 3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty