Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 3/2020

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 9 marca 2020 roku.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta na dzień 9 marca 2020 roku, na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska
nr 18.

Podstawa prawna:

Inne regulacje

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Załącznik 2.
Projekty uchwał na NWZ
Załącznik 3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty