Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 3/2019

Temat:

Popremierowy raport sprzedażowy dot. gry Car Mechanic Simulator 18 dla platformy Nintendo Switch

Treść raportu:

Zarząd ECC GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”)) informuje, że gra Car
Mechanic Simulator 18 dla platformy Nintendo Switch („Gra”), która miała swoją premierę w dniu
15.02.2019 r. – o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 2/2019 z dnia 5 lutego 2019
roku, już w pierwszy weekend zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu.
Pierwszy weekend sprzedaży w sklepie Nintendo trwał od godz. 15.00 polskiego czasu w dniu
15.02.2019 r. do godz. 24:00 w dniu 17.02.2019 r.
Wedle szacunkowych danych posiadanych przez Spółkę w ciągu pierwszych trzech dni przychód
brutto ze sprzedaży gry wyniósł około160 tyś zł.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty