Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 2/2020

Temat:

zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta znaku towarowego BMW

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż otrzymał
informację o podpisaniu umowy licencyjnej przez Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
(„BMW”) z siedzibą w Munich, tj. o zawarciu umowy, w przedmiocie udzielenia na rzecz Emitenta
płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku towarowego BMW w ramach gry Drift20
(poprzednia nazwa: Drift19).
Emitent z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej i graficznej
zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia ustalonego na zasadach rynkowych, wyliczonego jako
ustalony przez strony procent z przychodu ze sprzedaży gry Drift20. Wynagrodzenie z tego tytułu będzie rozliczane w cyklach kwartalnych. Samochody marki BMW są nieodłącznym elementem driftu, celem podpisanej umowy jest maksymalizacja realizmu gry i przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty