Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 19/2019

Temat:

Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego MAZDA

Treść raportu:

Temat: zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego MAZDA (pobierz pdf)

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu
dzisiejszym otrzymał informacje od Wydawcy gry Drift19 – PlayWay S.A. („Wydawca”) o
uzyskaniu licencji na wykorzystanie w grze Drift19, znaku towarowego MAZDA.
Licencja został udzielona na potrzeby gry Drift19. Samochody marki MAZDA są nieodłącznym
elementem driftu, celem podpisanej umowy jest maksymalizacja realizmu gry i przychodów ze
sprzedaży.
Emitent z tytułu korzystania ze znaku towarowego zobowiązany będzie do pokrycia w części
opłaty licencyjnej z tytułu korzystania ze znaku towarowego MAZDA. Wynagrodzenie z tytułu
korzystania ze znaku towarowego zostanie rozliczone między Emitentem, a Wydawcą. Opłata
licencyjna została ustalona na warunkach rynkowych.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona
istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym
systemie obrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty