Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 17/2019

Temat:

Informacja o wyrażeniu zgody na sprzedaż części akcji objętych umową lock-up

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego
ESPI 9/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym wraził zgodę na dokonanie
przez Akcjonariusza Emitenta, tj. Inovo sp. z o.o. Venture Fund I S.K.A z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Akcjonariusz”) sprzedaży części akcji objętych umową lock-up. Zgoda obejmuje sprzedaż przez
Akcjonariusza 1.608.000 akcji Emitenta oraz została udzielona biorąc pod uwagę, iż w interesie
Emitenta jest zwiększenie grona inwestorów. Powyższa zgoda nie wyłącza obowiązywania lock-up w
stosunku do pozostałych akcji Emitenta posiadanych przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty