Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 1/2019

Temat:

Przydzielenie dostępu do systemu ESPI

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), w związku
z otrzymaniem loginu i hasła do systemu ESPI informuje, że Emitent rozpoczyna przekazywanie
raportów bieżących za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji ESPI.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty