Rada Nadzorcza

Tomasz Jakub Wojtaszek

Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w inwestycjach typu private equity. W przeszłości był związany z funduszami prowadzonymi przez AIG i Pinebridge. W chwili obecnej pełni funkcję Partnera Zarządzającego ds. Private Equity w Anava Capital. Pan Wojtaszek posiada bogate doświadczenia zawodowe w budowaniu wartości i wsparciu rozwoju spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu ponad […]

Marek Wasilewski

Posiada wykształcenie wyższe. Współzałożyciel i członek zarządu spółki Web2Print sp. z o.o., która tworzy globalne, chmurowe rozwiązania IT dla branży poligraficznej i drukarskiej, a także udziałowiec i prezes zarządu spółki Key2Print sp. z o.o.

Paulina Żelazowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, w której ukończyła studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od ponad 10 lat kieruje działem księgowości spółki akcyjnej.

Kamila Szwarc – Skudlarska

Certyfikowanym Doradcą na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki współpracowała m.in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, w tym w […]

Jarosław Palejko

Ukończył w 2007 roku studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2010 z sukcesem ukończył egzaminy na licencjonowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst) organizowane przez CFA Institute z siedzibą w Charlottesville, Va, USA. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych i kapitałowych, jest specjalistą w obszarze bankowości inwestycyjnej […]