Kalendarium

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2021 r.
15 listopada 2021 r.
Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2021 r.
16 sierpnia 2021 r.
Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 r.
17 maja 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.