Relacje inwestorskie > ESPI 2024

ESPI 5/2024

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 r.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 r.

  1. Piotr Wątrucki

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.250.000

udział w głosach na ZWZ – 25,89 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 10,21 proc.

  1. Jakub Stanisław Traczyk

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000

udział w głosach na ZWZ – 11,51 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 4,54 proc.

  1. PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

liczba głosów przysługujących na ZWZ – 5.440.000

udział w głosach na ZWZ – 62,60 proc.,

udział w ogólnej liczbie głosów – 24,69 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZ lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Stanisław Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

No data was found

Poprzednie raporty