Relacje inwestorskie > ESPI 2023, Raporty ESPI

ESPI 5/2023

Temat:

Zapowiedź gry CMSR w wersji na konsole Nintendo Switch

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”), podjął decyzję o przygotowaniu wersji gry Car Mechanic Simulator Racing w wersji na konsole Nintendo Switch („CMSR Nintendo Switch”; „Gra”). Gra jest na etapie przygotowywania do wysłania w celu certyfikacji przez firmę Nintendo, start certyfikacji planowany jest na marzec 2023.

Premiera Gry planowana jest w II kwartale 2023 roku, dokładną datę premiery jak również wszelkie istotne informacje dotyczące CMSR Nintendo Switch będą przekazywane przez Emitenta w ramach właściwych raportów bieżących.

Poprzednia wersja Gry, CMS na konsole Nintendo Switch („CMS”) dostępna jest w sprzedaży od lutego 2019 roku, od czasu premiery Spółka sprzedała ponad 350 tys. sztuk CMS, a przychód z tego tytułu wyniósł ponad 2,9 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt, że Spółka nadal generuje przychody ze sprzedaży CMS, pomimo 5 roku sprzedaży od daty premiery.

Spółka będzie dzieliła przychody ze sprzedaży z firmą PlayWay S.A., zgodnie z umową licencyjną.

Emitent zdecydował się przekazać niniejszą wiadomość z uwagi na fakt, iż informacja może mieć znaczenie na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty