Relacje inwestorskie > ESPI 2022, Raporty ESPI

ESPI 2/2022

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz.: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425.

Podstawa prawna:

inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2.
Projekty uchwał na ZWZ
3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty