Struktura przychodów

Produkty i usługi 01.01.2022 –
31.12.2022
Udział 01.01.2021 –
31.12.2021
Udział
Car Mechanic Simulator (konsola Nintendo Switch) 444 54% 719 37%
Car Mechanic Simulator Racing (urządzenia mobilne) 381 46% 0 0%
DRIFT21 (Licencja wydawnicza na komputery PC) 0 0% 1 248 63%
Razem 825 1 967

* dane w tys. PLN
**w ramach przychodów netto ze sprzedaży Spółka wykazuje przychody ze świadczenia usług deweloperskich (tworzenie gier komputerowych na rzecz podmiotów trzecich) oraz przychody z tytułu reklam w aplikacjach mobilnych