Ład korporacyjny

Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect

Pliki do pobrania:
Statut Spółki