Relacje inwestorskie > Uncategorized, EBI 2024, Okresowe 2024

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Temat:

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Poprzednie raporty