Relacje inwestorskie > ESPI 2024

Raport ESPI – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 26 czerwca 2024r.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 26 czerwca 2024r.

Treść raportu:

Podstawa prawna:

inne regulacje

Osoby reprezentujące spółkę:

Zarząd Emitenta ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 9:30 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał na ZWZ
  3. Wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu
  4. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika
  5. Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
  6. Klauzula informacyjna RODO

Pliki do pobrania:

Poprzednie raporty