Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 4/2019

Temat:

Informacje dotyczące projektu Car Mechanic Simulator 19 dla platformy Nintendo Switch, iOS oraz Android.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,
że w dniu 15.03.2019r. zawarł z PlayWay S.A. („Licencjodawca”) umowę na podstawie której Spółka
uzyskała od Licencjodawcy licencje do wydania gry Car Mechanic Simulator 19 („Gra”) na Nintendo
Switch.
Jednocześnie strony ustaliły, że data premiery Car Mechanic Simulator 19 dla platformy iOS i Android
odbędzie się w trzecim kwartale 2019 roku. Poprzednia część Car Mechanic Simulator 18 do tej pory
została pobrana ponad 13,5 mln razy.
Premiera Gry dla platformy Nintendo planowana jest w 2019 roku.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona
istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie
istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie
obrotu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty