Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 26/2019

Temat:

Aktualizacja daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT19 dla platformy STEAM

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,
iż data rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT19 na platformie Steam, planowana na dzień 7 listopada 2019
roku, zostanie przesunięta. Zmiana daty premiery podyktowana jest trwającymi pracami
optymalizacjami nad grą oraz współpracą z zespołem testerów PlayWay Testing Center (dalej jako
„PWTC”).

Zarząd Spółki otrzymał od wydawcy gry PlayWay S.A. informacje, że gra posiada duży potencjał sprzedażowy, a rozpoczęcie sprzedaży na obecnym etapie mogłoby negatywnie wpłynąć na opinie pierwszych użytkowników i przełożyć się na niewykorzystanie w pełni możliwości sprzedażowych tytułu. Data i forma rozpoczęcia sprzedaży zostanie podana do informacji publicznej po uzyskaniu ostatecznej akceptacji PWTC. W ocenie zarządu wprowadzenie optymalizacji oraz
poprawek w grze przełoży się na większe zadowolenie graczy i lepsze wyniki sprzedażowe.
Zarząd prowadzi negocjacje z zagranicznym wydawcą, co może doprowadzić do poszerzenia rynku zbytu gry. Informacje o postępach negocjacji będą komunikowane w raportach bieżących ESPI. W związku z przesunięciem daty rozpoczęcia sprzedaży gry, Spółka podjęła decyzję o zmianie nazwy gry na DRIFT20.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty